Konseye siyaset giremez. - Yeni Urfa 

SON DAKİKA
Konseye siyaset giremez.

Konseye siyaset giremez.

04 Ekim 2019 - Cuma 20:04
Yarın yapılacak Urfa kent konseyi seçimlerine başkan adayı olan Mehmet AKBAŞ Kent konseyine Siyaset giremez dedi. işte o röportaj...

 Kent Konseyi'nin kuruluş çalışmaları, teşkilat şeması hakkında bilgi verir misiniz?

                Kent konseyleri belediyeler kanunun 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı belediyeler kanunun 76. Maddesine dayanılarak iç işleri bakanlığı mahalli idarelerin 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı resmi gazetede yayınlanan genelgesi ile kurulmuştur. Ancak kısıtlı yönetmelikle çok büyük Misyon yüklenen Kent Konseyi, demokratik bir sivil toplum kuruluşudur. Kent Konseylerinin kuruluş amacı; şeffaf katılımcı demokratik hesap veren hesap soran hemşerilik duyguları içerisinde birlikte yaşamak isteyen, Sivil Toplum Kuruluşlarını çatısı altında toplayan, önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Kent Konseyleri icra kurumları değildir. Ancak ortak akıl ile aldıkları  tavsiye niteliğindeki kararlarını belediye meclislerine ve il genel meclislerine sunarlar. Yaşanılan Kentin; Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Çevre gibi konularda kalkınması ve gelişmesini sağlamak için projeler hazırlayarak ARGE görevini de yaparlar.

Kent Konseyi kentli yurttaşların tarifte de belirtildiği gibi “kentin hak ve hukukunun korunması” için hiçbir ayrım gözetmeden, olabildiğince, kent yaşamını ilgilendiren kararlara katılabilmesinin aracıdır. Kent konseyinin oluşturduğu bir görüş, yasada, “belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir” esasına dayanarak belediye meclisinin önüne konulur. İşte bunun için diyorum “kent konseyi bir şey yapmaz”, yapacak olan belediyedir. Kent konseyinin, daha sade bir ifadeyle “yapan” değil, “yaptıran” bir rolü vardır. Bu rolün esası da şuna dayanır: Birincisi, kent için karar alan ve uygulayan başta belediye olmak üzere, her kurum oluşturulacak karar için mutlaka kent konseyiyle işbirliği yapacaktır. İkincisi, birincisiyle de çok bağlı olmak üzere yurttaşların, yani kentte yaşayan, örgütlü örgütsüz herkesin kent konseyi yoluyla kent için alınacak ya da verilecek kararlara katılması esasıdır

                Kent konseylerinin genel kurul üyeleri Dernekler, Sendikalar, vakıflar, odalar, siyasi partiler ve valiliğin vereceği on kişiden oluşan kamu görevlileri ile muhtarlardan meydana gelir. Yapılan seçimle Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu üyeleri ve Meclisler seçilir. Göreve başlayan Kent Konseyi genel kurulu yılda en az iki defa Ocak ve Eylül ayında Kent Konseyi Başkanın çağrısıyla toplanarak meclislerin hazırladıkları projeleri görüşürler. Kent Konseyi Genel Sekreteri Belediye Başkanının gösterdiği üç aday arasından, yürütme kurulunda yapılan seçimle belirlenir.

Sorunların giderilmesi için, baskı kuvveti oluştururlar.

            Sivil toplum kuruluşlarının tamamını bir çatı altında toplayan, kent konseyi başkanı yürütme kurulu üyeleriyle birlikte kanaat önderlerinin de fikir ve görüşlerini alarak kentin her türlü sorunlarını belirler. Sorunların giderilmesi için, baskı kuvveti olurlar...

Kentlilik bilincinin geliştirilmesi için halkın her alanda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar. Kent Konseyi Genel Sekreteri; Kent konseyinin genel kurulda aldığı kararların koordinasyonunu yaparak, kararların uygulanması noktasında Kurumlar ile Kent konseyi arasındaki köprü görevini yapar. 

Kent konseyi kent yaşamıyla ilgili olan her şeyle ilgilenecektir. Bu görevi ya da sorumluluğu “kentin hak ve hukukunu korur” cümlesi tek başına vermektedir

Kent Konseyi Tüzel Kişiliğe sahip olmadığı için, projelere imza atma yetkisi yoktur. Ancak tavsiye niteliğinde aldığı kararlar ile projelerin uygulanıp, uygulanmadığı noktasında çalışmalarını sürdürür

 

-Kent Konseyi'nin şehir için önemi nedir?

                Kent Konseylerinin konseptinde bir kentin sosyal, kültürel, tarih ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi ile ilgili kalkınma ve gelişme olduğu için şehirler için çok önemlidir. Avrupa da sivil inisiyatif olarak katılımcı, şeffaf demokrasilerin uygulandığı ve yerel yönetimlerin güçlenmesinde önemli rol oynadığı için, insanların hemşerilik Duyguları içerisinde birlikte yaşama aruzlarını geliştirmiştir, Ülkemizde de yerel yönetimler, kent konseylerinin gelişmesine ve faaliyetlerinin artırılmasına gereken önemi verirler ise valilik Belediye ve Üniversite işbirliği ile kentin vizyonu belirlenirse her alanda kalkınma ve gelişme sağlanmış olur.

 

Kent Konseyi’nin siyasi bir yapısı var mı?

 ‘Konseye siyaset giremez’  Kent Konseyi’nin siyasallaşmasına müsaade etmememiz lazım.Farklılığımız, bir siyasi yapıya bürünmemek zaten. Geçtiğimiz süreç içerinde burayı ele geçirmeye çalışanlar olmuş olabilir ancak biz buna izin vermemiz lazım. Türkiye’deki belli yapılarda siyaset yarışı var. Burası yerel halka açılan bir yer. Siyasiler de buraya katılabiliyor. Ama belediyenin arka bahçesi değil. Elbette siyasi partilerin yaptıkları bize ilgilendirebiliyor, bizim yaşamımıza dokunduğu için. Ancak partilerin burada aktif olması mümkün değil. İsim vermem doğru değil ancak burayı ele geçirmek isteyenler oluyor. Buradaki tek kimlik kentli kimliği. Buranın tek gayesi bu kente sahip çıkmak.

Muhtarlar meclisleri ile kentle bütünleşmeyi daha hızlı bir şekilde sağlayacağız. Mahallelerdeki birebir sorunları yerinde tespit edip çözüm önerileriyle birlikte belediyelere ve valiliklere sunacağız. Işık tutacağız, arada bir arabulucu olacağız.

Ulaşım problemi en büyük sorun.

Kent Konseyi seçime hepsini davet ediyoruz, katılmalarını istiyoruz. Sadece seçim olan genel kurullarına katılmanın dışında sonraki çalışmalarında katkı vermeleri, öneri ve görüş getirmeleri, yanlış bir şey uyarmaları, görüşlerini iletip eleştirmelerinin hepsine pozitif olarak açığız. Maksat üzüm yemek olacak, bağcıyı dövmek değil. Cumartesi a günü herkesi bekliyoruz. Ondan sonraki çalışmalarımıza da hepsinin katılımlarını bekliyoruz.

Yorumunuz
İsminiz:


Yorumunuz:
Okuyucu Yorumları
Bu Kategorideki Diğer Haberler