Risale-i Nur manevî hastalıkları tedavi eder - Yeni Urfa 

SON DAKİKA
Risale-i Nur manevî hastalıkları tedavi eder

Risale-i Nur manevî hastalıkları tedavi eder

22 Mart 2022 - Salı 08:52
Eskişehir’de hanımlar tarafından gerçekleştirilen seminerde Risale-i Nur’da manevî ve psikolojik hastalıklara tedavi metodları anlatıldı.
Eskişehir’de hanımlar tarafından gerçekleştirilen seminerde Risale-i Nur’da manevî ve psikolojik hastalıklara tedavi metodları anlatıldı.

Birimiz şarkta birimiz garpta birimiz cenupta birimiz şimalde olsakta yine beraberiz sözü vecize gibi bizi her zaman teselli etmiştir. Fakat bir de o göremediğimiz kardeşlerimizle bir araya geliyorsak uhuvvetimiz tavan yapar. İşte biz de geçen günlerde Eskişehir’de psikolog Ayşenur Akten ile bir araya gelerek bu uhuvvet duygusunu yaşadık. Bizlere Risale-i Nur’un manevî ve psikolojik hastalıklara tedavi metodları ile ilgili çok verimli bir seminer verdi.

Seminer öncelikle Üstadımızın hastalıkları tanımlamasıyla başladı; 1-Endişe-i helâketten gelen elem-i manevî. 2-Su-i istimal, israfat, evhamlı hastalık, manevî elem ve sıkıntı. 3-Firak ve zeval. 4-Yeis, lüzumsuz, faidesiz, ehemmiyetsiz malumat. 5-Hubb-u cah ve nazarı kendine celb etmek. 6-Değerler doğrultusunda hareket etmiyor olmak. 7-Teellüm marazı-Merak ve evham-şekva, sabırsızlık, ruminasyon. Risale-i Nurlar teşhisten ziyade gerçekliklere bakarak tedavi eder. Kişilerin değerleri vardır. Risâle-i Nur; Allah’ı tanımak ve rızasını tahsil etmeye çalışmak değeri üzerine bir terbiye veriyor. 

 

Risale-i Nur şifası

Ayşenur Akten, en son Risale-i Nur’un şifa olmasının delillerini nazarlarımıza sundu. Zübeyir Ağabeyin, “Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi, asrın içtimaî ve ruhî ve dinî hastalıklarını teşhis etmiş ve müzminleşmiş içtimaî illetleri tedavi edecek şekilde Kur’an-ı Hakîm’in hakikatlerini, İlâhî bir emirle bu zamanda yaşayan bütün insanlara arzetmiştir” ifadesi bu delillerden biridir. Bir diğeri de, “Biz Kur’an’dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz (İsra suresi 17:82)” âyet-i azime sarihan Asr-ı Saadet’te nüzul-u Kuran’a baktığı gibi, sair asırlara da mana-yı işarîsiyle bakar. Aynı şekilde bu âyet makam-ı cifrîsi 1339 ederek, aynı tarihte Kur’an’dan ilham olunan Risale-i Nur bu asrın manevî ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkmaya başlamasından, bu âyet ona hususî remzettiğine kanaat veriyor. (Şualar)

Bu Kategorideki Diğer Haberler